Zasady płatności za podręczniki w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia

Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy zgodnie z  informacją zawartą na stronie MEN:

men.gov.pl/ministerstwo/informacje/twoje-dziecko-zgubilo-lub-zniszczylo-podrecznik-gdzie-i-ile-trzeba-zaplacic.html

 Informuje, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania  przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

W przypadku braku możliwości odkupienia podręczników, wpłaty należy dokonać na konto:

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków  

ul. Ofiar Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica

04 1240 1978 1111 0010 1486 0350

W treści przelewu należy wpisać: "zwrot za podręcznik ..." podając nazwę podręcznika

Wykaz podręczników wraz z cenami można pobrać z ponizszych plików:

 

Wykaz podręczników i ich cen

Wykaz podręczników.docx

docx, 14.3K, 06/09/17,
58 downloads

Wykaz podręczników.pdf

pdf, 217K, 06/09/17,
38 downloads

Aktuallizacja: 2017.06.09 - 11:23 / Autor: Webmaster
Ikona wstecz | Ikona w góre |
 Czytających: 67

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

NOWE PROGRAMY:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

WSPIERAJĄ NAS:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Witryna www.g2.swidnica.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia

anonimowych informacji statystycznych